oznaczenie sprawy 1/MBP/18/ZP
 
Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 1 456 253,46 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
"Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne".


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
INTERHALL
MILOWICKA 1F  40-312 KATOWICE
2 005 719,91 
180 dni
2 lata
zgodnie z SIWZ, doświadczenie zawodowe kirownika budowy: 5 budów.
 2
Semper Plus s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś
Daszyńskiego 239   44-100 Gliwice
1 919 373,52 
41 dni
5 lat
zgodnie z SIWZ, doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 5 budów.

Kamila Wroniszewska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)