Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  
 
 
1/MBP/18/ZP Gliwice,   r.
nr kor.

 
Dotyczy: "Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne."


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
System linkowy - na rysunkach nie widać listew dolnych, a więc po co napinacz dolny? czy ramy na obrazy też wyceniać, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem punkt 3.4.5.1:
Na etapie projektu przyjęto montaż 16 ram o średnim rozmiarze 90x120cm. Napinacz dolny nie jest konieczny.

Pytanie nr 2:

Na rysunkach jest ekran projekcyjny, w przedmiarach nie jest on uwzględniony (do kompletu potrzebny był by projektor i system nagłośnienia), czy to należy wycenić? Jeśli tak proszę podać szczegóły wyposażenia?

Odpowiedź:

Proszę wycenić tylko ekran projekcyjny zgodnie z opisem części architektonicznej, punkt 3.4.5.1.

Pytanie nr 3:

Teletechnika - rysunki przedstawiają również szafę rackową (część sprzętu jest podana w przedmiarach) ale czy szafę Państwo posiadają czy również należy ją wycenić?

Odpowiedź:

Szafa jest istniejąca, do przeniesienia z sąsiedniego pomieszczenia.

Pytanie nr 4:

Czy balustrady przy wejściu głównym od strony północno- zachodniej i balustrady od strony północno-wschodniej też będą do wymiany czy tylko do wymiany są te dwie które są podane na rysunkach A-24 i A-15?

Odpowiedź:

Do wykonania są tylko balustrady projektowanej klatki schodowej oraz balustrada przy wejściu do wypożyczalni dla dorosłych, zgodnie z podanymi rysunkami.

 
  Z poważaniem

Bogna Dobrakowska

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2382510
fax +48 32 2382510
sekretariat@biblioteka.gliwice.pl