Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  
 
 
1/MBP/18/ZP Gliwice,   r.
nr kor.

 
Dotyczy: "Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne."


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym pn.:”Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne” zwracamy się z pytaniem czy termin realizacji podany na 17.12.2018 r. jest poprawny?
Roboty są dość rozległe, na sam sprzęt który ma być zamontowany termin produkcji jest dłuższy niż termin zakończenia robót. Prosimy o weryfikację i odpowiedź.
 

 

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Państwa pytanie Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach informuje, że termin podany w dokumentacji przetargowej (17.12.2018 r.) jest terminem prawidłowym.
 
[w zależności od ilości złożonych zapytań należy wprowadzić kolejne pytania i odpowiedzi]

 
  Z poważaniem

Bogna Dobrakowska

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2382510
fax +48 32 2382510
sekretariat@biblioteka.gliwice.pl